De långa knivarnas natt

on söndag 8 april 2012

Peter Wolodarskis söndagskrönika är nog en av de mer skarpsinniga jag läst. Han lyckas fånga stora delar av det stämningsläge som råder inom socialdemokraterna nu. Stora delar. Men inte allt, och inte alla nyanser. Han har dock mer rätt än han anar när han skriver

 "Socialdemokraterna är ett splittrat parti och den tydligaste uppdelningen går i dag mellan dess ledning och de mest engagerade medlemmarna, som står till vänster om många väljare i framför allt storstäderna".

 Ja, så är det. Men det är inte heller någon nyhet att socialdemokraterna alltid varit splittrade. Wolodarski skriver själv om detta när han konstaterar att Per Albin Hansson varnade för en alltför utbredd radikalisering redan 1928. Vid kongressen 2013, 85 år senare, kommer det finnas all anledning att dra sig dessa ord till minnes. Mona Sahlin konstaterade ju torrt att vi kan inte ha en politik som attraherar en minoritet och få stöd av en majoritet. Det är därför rätt deprimerande att läsa om dessa drömmar, att en ökad radikalisering som Håkan Juholt stod för i retoriken, har sådant stöd i olika Facebook-grupper. En nostalgi och en vilja att gå bakåt i tiden istället för framåt i takt med tiden. Europaparlamentarikern Marita Ulvskog hör till en av de företrädare som underblåser dessa nostalgitrippar genom sin tweet Kommentarerna andas onekligen en ovilja att se bortom Wolodarskis ord om splittring och kluvenhet. För det är vi, han har rätt där och jag finner det milt sagt förvånande att Ulvskog så kategoriskt förnekar detta. Och det finns en stor skillnad mot nu och för ett år sedan, vi är medvetna om att vi är splittrade. Kanske inte Ulvskog men många andra. Att vi egentligen inte är ett enat parti utan en koalition av olika viljor som alla tolkar ord som ”frihet, solidaritet och jämlikhet” lite olika. Det är vår styrka, det är även vår värsta mardröm. Så är det för alla partier.

Det som dock skiljer oss från andra partier är dock viljan och traditionen att debattera och komma överens. Detta missar Wolodarski men han har rätt i att kongressen 2013 kommer bli tuff, inte ett blodbad men onekligen ett avgörande slag för vilken riktning socialdemokratin skall ta. Framåt. Eller bakåt. Splittrade är vi. Så länge vi är medvetna om detta är det en styrka. Det innebär att vi kan byta och bryta åsikter och argument öppet och ärligt. Den dagen vi låtsas vara något annat kommer det däremot att leda oss i fördärvet.

Det är den natten de långa knivarna kommer fram.
DN, AB (Kielos), Högberg, Jönsson och lite annat snott från DHE:  KP DL TM TB BH 
Related Posts with Thumbnails

Senaste inlägg

Socialförsäkring

Ledare och opinion

Utrikes- och säkerhetspolitik

Ekonomi

NetRoots

Mediekritik

Alliansfritt Sverige

Netroots valanalyser