Lögnen

on måndag 30 april 2012

Har sannolikt ett högre strids-
värde än dagens försvar kan leverera
Nya förvarsministern Karin Enström måste ta itu med ett materielberg på miljardbelopp, visar SvD:s granskning. Berget består av 20 olika materielprojekt som försenats. Utan mer pengar är försvaret på väg mot en total kollaps, enligt en expertbedömning. Denna information borde inte ha förvånat någon som följt bloggarna Cornucopia och Wiseman. Eller, för den delen, tagit sig tiden att lyssna till den simplaste soldats minnen från till exempel insatserna på Balkan eller i Afghanistan. Rapporterna om hur soldater tvingas patrullera i så kallade ”soft skins”, eller vanliga SUV:ar, och hur de modifierar samt kompletterar sin personliga utrustning med egna inköp är många. Informationen om arméns och marinens bristande luftvärn är så pass gammal att den går tillbaka till min tid som officer, och då slutade jag min aktiva del för 18 år sedan och min reservistkarriär för tio år sedan. Detta är inte nyheter, detta är en sammanställning som för första gången kommer allmänheten till livs.

Det som däremot är slående är att nu myten om moderaterna som det försvarsvänligaste partiet måste anses krossad. Försvarsmaktens akuta problem, det som gör att en kollaps står för dörren, beror enkom på beslut fattade efter 2006. Det visar såväl Riksrevisionens rapport som SvD granskning. Jag hade en läsare för en tid sedan som med en dåres envishet hävdade att försvarsmakten var i ett gott skick och att Sten Tolgfors implicit skulle gå till historien som en av de bästa försvarsministrarna vi någonsin haft. Att tillståndet i försvarsmakten som Riksrevisionen rapporterat om bara var illasinnat socialdemokratiskt förtal. Jag emotser denne läsares kommentar till SvD granskning, om detta skulle gälla även denna tidning så har vi fått ett nytt partiorgan ”out of the blue”.

Men. Denna pajkastning hjälper inte försvarsmakten av idag. Personalförsörjningen har inte kommit igång stabilt ännu och materielsidan är stadd i fritt fall. Samtidigt har regeringen Reinfeldt lovat att Sverige skall ta även nästa huvudansvar för NBG, Nordic Battlegroup, som är EU:s snabbinsattsstyrka. Detta trots att hela regeringen borde vara väl medveten om att sådana löften inte kan avges utan kostnad.

Jag anser att just NBG skall finansieras med EU-gemensamma medel och låta ledarskapet, eller ”lead” rotera mellan länderna. Genom att rotera detta så höjer vi kompetensen hos de länder som mer akut behöver stärka sitt försvar. En gemensam materielpool avsedd för NBG som roterar mellan länderna skulle på sikt även kapa materielkostnaderna. Jag utesluter inte att en del av ansvaret för denna materielpool skulle kunna komma den svenska försvarsmaterielindustrin till del. Vidare har jag sedan 2010 varit kritisk mot att vi inte monterar ner vårt engagemang i Afghanistan i takt med USA:s. USA har den största truppkontingenten och vi ser nu hur säkerhetssituationen för våra förband förvärras vartefter nu land efter land drar tillbaka sina trupper. Alliansen bryter därför medvetet mot en av krigets grundlagar genom att såväl i de operativt inriktade besluten som genom sin syn på materielförsörjning. Alliansregeringen av idag kan inte garantera de egna förbandens säkerhet. Och vad värre är, de visar ingen vilja eller förståelse heller.

Val vinns inte på vare sig försvars- eller utrikespolitik, så har det varit historiskt. Men. Med de små marginaler som nu finns inom väljarkåren så är jag lite förvånad över att Alliansen låter denna grupp av väljare hänga fritt. De bedömer sannolikt risken liten då S historiska samarbetspartners, V och MP, är uttalat pacifistiska samt att S dras med en högljudd drömmande pacifistisk gruppering närmast och tydligast gestaltad av Maj-Britt Theorin. Låsningarna inom S är därmed omfattande för att komma tillrätta med Försvarsmaktens problem.

Inalles känner jag mig rätt uppgiven idag. Jag tillbringade 12 år i uniform, delar av dessa de bästa och mest stimulerande i mitt liv. Jag är glad att jag slutade i tid, det jag ser idag är i det närmaste en total kollaps man kan komma. Och det är inte bara mina minnen som nu kollapsar, så även vår förmåga att hävda våra intressen i Arktis och i vår ekonomiska zon i Östersjön.

Alliansen har, i tyst samförstånd med delar av oppositionen, agerat så att vår försvarsmakt har ett sämre stridsvärde än andra världskrigets hemvärn och sega gubbar. Per Albin Hansson myntade begreppet "vår beredskap är god" trots att han visste att det var en lögn.

Det är det fortfarande.


Related Posts with Thumbnails

Senaste inlägg

Socialförsäkring

Ledare och opinion

Utrikes- och säkerhetspolitik

Ekonomi

NetRoots

Mediekritik

Alliansfritt Sverige

Netroots valanalyser