Mys-pys och penningtvätt

on måndag 9 april 2012

De moderata partidonationerna är på tapeten igen. Inte för att de är moderata, eller modesta, utan för att det uppenbarligen är sexsiffriga belopp från anonyma givare som varit aktuella. Alliansfritt redovisar den moderata försvarslinjen men jag finner den försvarslinjen alltför skakig. Framför allt om vi tar diskussionen ur en annan, rent legal, vinkel. Gäller lagen om penningtvätt politiska partier? Tyvärr inte dessvärre men frågan är relevant då det tydligen varit anonyma givare av sexsiffriga belopp.

Hur säkerställer moderaterna att anonyma partidonationer i 100 000-kronorsklassen inte har sitt ursprung i kriminell verksamhet? Hur överlämnades dessa medel? Omärkta och använda sedlar, precis som i amerikanska gangsterfilmer? Tokmoderaten förfasar sig över A-lotterierna och till honom kan jag bara säga att det är väl bara att dra igång något eget, men det är klart, det kanske inte ligger i moderaternas kultur att köpa skraplotter eller spela på bingolotto. Det skulle se något ut familjen Reinfeldt eller Bildt sitter och har fredagsmys med skraplotter. Nej, det passar inte i en kultur med pärlcolliers, knytblusar och kritstrecksrandiga kostymer. Det är för svenne-banan och för mycket arbetarklass. Men klagar ni, starta ett själva som sagt. Med de anklagelser om korruption i moderatstyrda Solna kanske det inte blir någon publikrusning till just moderata partilotterier men ett försök kan nog vara på sin plats istället för Antonssons gnäll.

 Men åter till lagen om Penningtvätt, SFS 2009:62. Den svenska penningtvättslagen, SFS 2009:62, trädde i kraft 15 mars 2009. Den grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/06/EG av den 26 oktober om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Den omfattar dessvärre inte politiska partier men jag anser att paragrafen två är tillämplig i egentligen alla situationer.

 Situationer som kräver kundkännedom

2 § En verksamhetsutövare ska vidta grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt 3 § 


1. vid etableringen av en affärsförbindelse, 
2. vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer, 
3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till minst detta belopp, och 
4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet. 

Om någon nu, som det verkar ha varit, kommer travande med en ICA-kasse med sedlar till ett sexsiffrigt belopp så skulle jag kanske fråga dels vem han eller hon var och var pengarna kom ifrån. Så gör inte moderaterna och jag anser därför att vi nog skall ta och skärpa lagen om penningtvätt som ett första steg. Det borde sannolikt inte finnas något större motstånd mot detta. Motsätter sig moderaterna detta är det i sanning remarkabelt. Alla tjänar på att vi skärper åtminstone lagen om penningtvätt. Och moderaternas lotteriprojekt? Ska bli spännande att följa om de sjösätter något nu.

De har ju om inte annat en av Sveriges skickligaste spinn-doctors som säkert kan ta fram det folkliga i ett lotteri som närmast kan förknippas med den mutåtalade Lars Erik Salminen som tänkt programledare i Axxess-TV. "(M)ys-Pys med Salle" kan vara en mycket säljande titel på programmet som med viss fördel kan inramas av en hänförd statssekreterare med fula skor som sitter med märkpenna och stryker för nummer i TV.
Related Posts with Thumbnails

Senaste inlägg

Socialförsäkring

Ledare och opinion

Utrikes- och säkerhetspolitik

Ekonomi

NetRoots

Mediekritik

Alliansfritt Sverige

Netroots valanalyser