Världens ärligaste folk

on torsdag 19 april 2012

Trots att FOI:s bulvanföretag SSTI inte hade någon tidigare verksamhet fick företaget tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel som robotar, torpeder och bomber. SSTI:s vd Dick Sträng säger att företaget inte hade några lokaler där vapen skulle förvaras - ändå beviljades tillståndet rapporterar SR/Ekot. Turerna kring FOI, ISP och Saudiarabien (#saudivapen) blir bara märkligare och märkligare. Och regeringens roll allt mer höljd i dunkel, dunklast av de alla är utrikeshandelsministerns, utrikesministerns och statsministerns roller. Den ende som verkar skära fri är, märkligt nog, Sten Tolgfors.

Vartefter ny information nu blir tillgänglig kan det finnas en möjlighet att det han sagt varit sant. Hur märkligt dt än kan låta. Att han inte har vetat någonting och fattat ännu mindre. Bilden av en lydig minister är annars rätt tydlig i Riksrevisionens rapporter, en minister som gör som han blir tillsagd av finansministern. I FOI och SSTI fall skickades ärendet först till Försvarsdepartementet för att läggas tämligen snabbt över i ett annat departement. Det som sticker ut lite är att just UD har en minister som haft en milt sagt faiblesse för att hamna i märkliga affärer. Affärer som inte är utan inblandning av blod som en komponent.

För den som undrar var jag står så kan jag för alla göra en sak tydlig: Jag har i sammanhanget inte ett problem att vi har ett samarbete med Saudiarabien. Skälen har jag redogjort för tidigare. Men. Varför alla dessa märkliga turer i statsförvaltningen? Det är inte utan att jag får en känsla av korruption, att någon sökt söka genvägar att sko sig på andras bekostnad genom att runda gängse rutiner och sidsteppa den etablerade försvarsmaterielindustrin. Det som nu står klart för mig är två saker:

Sten Tolgfors kommer gå till historien som det ser ut just nu som den lydigaste försvarsministern i historien, lite som hunden på HMV Records. Gör som hans herre och mästare befaller. Hur duon Björling - Bildt och de mer eller mindre giriga tjänstemännen som varit inblandade går till historien får vi se. För till vem ska ett bolag som officiellt inte har staten som ägare leverera sina vinster? Om inte ner i, än så länge, okända aktörers fickor. Staten kan inte rimligen få någon utdelning från bolag de inte äger. Men jag tror nog att dessa okända personer numera börjar bli rätt kända i media numera, bara kopplingarna återstår.

Och sen var det någonting om att Sverige inte är en korrupt nation, men den historien får vänta…. ett litet tag till. Låt oss få tro, om bara någon dag till, att vi är det ärligaste folket på jorden med den ärligaste statsförvaltningen av alla.

Världens ärligaste folk. Är det vi det? Innan ni svarar på frågan så tror jag vi alla gemensamt skall ställa oss frågan var vinsterna i detta statliga icke-statliga bolag var tänkta att gå eftersom staten inte stod som ägare. Med verksamhet som i grunden finansierats av staten. Det borde finnas en ledtråd i SSTI aktiebok, den skulle vara mer än intressant att titta närmare i. Då får vi sannolikt ett och annat svar till. Och ytterligare frågor att fundera över kring vissa personers vandel och lämplighet.

Related Posts with Thumbnails

Senaste inlägg

Socialförsäkring

Ledare och opinion

Utrikes- och säkerhetspolitik

Ekonomi

NetRoots

Mediekritik

Alliansfritt Sverige

Netroots valanalyser