Skilda verkligheter i en och samma värld?

on onsdag 16 maj 2012

Nästa år antar Socialdemokraterna ett nytt partiprogram där de ska ta ut riktningen för sin framtida politik - och till sin hjälp tar de forskare, debattörer och skönlitterära författare som PO Enquist, Kristian Lundberg och Maj-Gull Axelsson för att beskriva verkligheten.

Det var ett lika oväntat, nytt som överraskande progressivt grepp. Jag har, i en annan kontext, haft långa och givande samtal med Anne-Marie Lindgren om detta och det är ingen hemlighet att jag är djupt kritisk till bland annat den verklighets- och samtidsbeskrivning som bland annat Mona Sahlins ledarskap kom att resultera i. Ett tillvägagångssätt som när det kom till invandrarfientligheten egentligen var ett enda ”copy n´paste” av Expos rapporter och analyser. Det är inget fel på dessa men de riktar sig inte till en bredare krets. Målgruppen för dessa är politiker med postgymnasial bakgrund som bor i Stockholms innerstad eller nära kranskommuner. Helst utan integrationsproblem så att den akademiserade tonen slipper mötas av kritik.

I denna kontext lever jag just nu, jag försöker att hitta beskrivningar av samhället som väljarna upplever det. Med ett språk som de känner igen sig i och inte den akademiserande översittarton som präglat vår, och Aftonbladets ledarsidas, retorik och argumentation.

Jag ser positivt på den socialdemokratiska programkommittén och Marika Lindgren Åsbrinks initiativ, det är spännande och kan föra oss framåt istället för att som hitintills fastna i en analys som har väldigt lite med väljarnas upplevelser att göra. Och. Om jag jobbar på ordentligt kanske jag kan få med något lite av mitt eget innan vi går till kongress 2013.

Vår retorik och analys till dags dato har rört sig i en värld emedan väljarna upplevt en annan. Att leva i skilda världar kommer inte gå en gång till om vi vill vinna val. Det är dags att de som söker förtroende lever i samma värld och samhällsbeskrivning som väljarna.

Skilda världar. Det måste bli ett slut med det nu inom socialdemokratis idédebatt. Nu finns, tack vare dagens initiativ, äntligen förutsättningarna för det. Men arbetet återstår.Related Posts with Thumbnails

Senaste inlägg

Socialförsäkring

Ledare och opinion

Utrikes- och säkerhetspolitik

Ekonomi

NetRoots

Mediekritik

Alliansfritt Sverige

Netroots valanalyser