Vatten, farligare än kärnvapen.

on tisdag 31 juli 2012

Carl Bildts retweet av NY Times artikel får inspirera till dagens enda postning. Times pekar på riskerna med ett kollapsat Syrien, en kollaps som i sig utgör ett större hot mot terrorbalansen i mellanöstern än Irans kärnvapen. Vali Nasr, som författat artikeln, har bland annat en historia som president Obamas rådgivare i mellanöstern och är verksam vid institutet för avancerade politiska studier vid John Hopkins universitetet.

Artikeln är bra, det är ett mycket troligt scenario som Nasr målar upp men jag tycker att han borde, för helhetens skull, något kort berört några av de grundläggande faktorerna vid sidan av religionen som orsaker till både konflikt och terrorbalans. Som alltid, källan till allt liv, vatten.

Nio procent av Syriens befolkning är kurder, resterande kurdisk population är som bekant spridd i främst Turkiet, Iran och Irak i det område som går under benämningen Kurdistan. De flesta allmänpolitiska förstå-sig-påare, journalister i allmänhet, brukar peka på de oljetillgångar som finns i det irakiska Kurdistan som det som förhindrar ett fritt sådant. Inget kan vara mer felaktigt och ologiskt. De oljetillgångar som finns i denna del är isolerade till Irak och det finns därmed andra skäl för såväl länderna i Mellanöstern samt väst att fortsätta dagens ordning med ett splittrat Kurdistan och behålla dagens statsbildningar. Syrien är en. I Kurdistan finns det som är vitalt för stora delar av denna region. Eufrat och Tigris källor. Ett fritt, och sammanhållet, Kurdistan skulle på ett helt annat sätt än idag förändra de regionala maktbalanserna. Ett nyfött Kurdistan skulle vara opålitligt och nyckfullt samt rubba den balans som ändå fungerat i ett halvt sekel. Kontroll av vattenflödena till Gulfstaterna skulle sätta stora delar av mellanöstern i en utpressningssituation. Det är i praktiken vad som, vid sidan av de militärstrategiska skälen, motiverar Israels ockupation av Golan-höjderna. Dessa härbärgerar källorna till Genesarets sjö och Jordan-floden, en flod som nu regleras av Israel där israeliska bosättare får i allt väsentligt bättre tilldelning av denna livsavgörande resurs än de ockuperade områdena.

Det finns med andra ord goda skäl för alla parter att hålla ihop Syrien som statsbildning nu. Skulle den kurdiska minoriteten vädra morgonluft skulle konflikten sprida sig till Turkiet, Iran samt Irak och då de områden som hyser det som avgör om det finns förutsättningar för eller inte i denna region.

Vatten. En kraft som är mäktigare än kärnvapen. Det är detta som få vill prata om men som ligger till grund för att vi i vår livstid aldrig kommer se ett fritt Kurdistan eller att Israel frivilligt ger upp Golan-höjderna. När sådana som DN Ledarredaktion anför humanitära skäl för intervention så är det en enda stor lögn. Syrien måste hållas ihop för vattnets och terrorbalansens skull. Vi kan tycka vad vi vill om detta men vatten är och förblir källan till allt liv. Och mycket död.

Vatten, farligare än kärnvapen.
Related Posts with Thumbnails

Senaste inlägg

Socialförsäkring

Ledare och opinion

Utrikes- och säkerhetspolitik

Ekonomi

NetRoots

Mediekritik

Alliansfritt Sverige

Netroots valanalyser